• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Αμνιοπαρακέντηση

 

Περιγραφή και ορισμός

Με τον όρο αμνιοπαρακέντηση εννοείται η παρακέντηση του αμνίου και ακολούθως η αφαίρεση δείγματος αμνιακού υγρού (20-30mL) εισάγοντας μια λεπτή βελόνα οσφυονωτιαίας παρακέντησης (20-22G) στην αμνιακή κοιλότητα με την σύγχρονη καθοδήγηση των υπερήχων. Το αμνιακό υγρό περιέχει αποφολιδωμένα εμβρυϊκά κύτταρα τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν και να καρυοτυπηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για μεταβολικές αναλύσεις και DNA μελέτες επί ειδικών ενδείξεων. Τα επίπεδα της α-εμβρυϊκής σφαιρίνης (AFP) μπορούν επίσης να μετρηθούν στις περιπτώσεις εκείνες που υπονοούνται βλάβες του νωτιαίου σωλήνα.

Γενετική συμβουλευτική πριν από την επεμβατική διαδικασία

Οι γονείς που εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επεμβατικής διαδικασίας θέλουν να έχουν προγεννητική διάγνωση επειδή χρειάζονται τις πληροφορίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τα προσωπικά και ανάλογα με την περίσταση κλινικά δεδομένα για να δώσουν (ή να αρνηθούν) τη συγκατάθεσή τους στην διαδικασία αυτή. Συνήθως, η γενετική συμβουλευτική πριν από την επεμβατική διαδικασία αντιμετωπίζει τα εξής διλήμματα: (1) την πιθανότητα να επηρεαστεί το έμβρυο, (2) την φύση και τις συνέπειες μιας γενετικής διαταραχής, (3) τούς κινδύνους και τους περιορισμούς της επεμβατικής διαδικασίας, (4) τον απαιτούμενο χρόνο για την απόδοση αποτελέσματος και (5) την πιθανότητα επιπλοκών, όπως αποτυχημένη προσπάθεια να ληφθεί επαρκές δείγμα ή αδιευκρίνιστο αποτέλεσμα. Οι επιλογές αντιμετώπισης ενός μη φυσιολογικού αποτελέσματος είναι μέρος της συζήτησης και τονίζεται ότι η προγεννητική διάγνωση δεν υποχρεώνει τους γονείς να τερματίσουν την εγκυμοσύνη αν διαγνωστεί κάποια ανωμαλία.

Πότε γίνεται

Η αμνιοπαρακέντηση συνήθως εκτελείται στο μέσον του β' τριμήνου στις 15-20 εβδομάδες της κύησης. Ο όγκος του αμνιακού υγρού στις 15 εβδομάδες είναι 125mL και αυξάνει κατά 50mL / εβδομάδα τις επόμενες 13 εβδομάδες της κύησης.

Ενδείξεις

Η πιο συνηθισμένες ενδείξεις για την διενέργεια αμνιοκέντησης είναι ο κίνδυνος χρωμοσωμικών και φυλετικών ανωμαλιών, γονιδιακών μεταλλάξεων, ιογενών λοιμώξεων και αιμοσφαιρινοπαθειών. 1 - 3

Εφαρμογές και περιορισμοί

Σε μία μελέτη που αφορούσε 1231 αμνιοπαρακεντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 17,4 +/-0,5W της κύησης, με την τεχνική της ελεύθερης εισόδου της βελόνας χειροκίνητα, το αμνιακό υγρό ελήφθη επιτυχώς με την πρώτη είσοδο της βελόνας στο 91,8% των περιπτώσεων ενώ στο 8% ήταν αιματηρό. Η διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης έπρεπε να επαναληφθεί στο 7,6% των περιπτώσεων είτε λόγω της αδυναμίας να αναπτυχθούν τα κύτταρα της καλλιέργειας είτε λόγω της αδυναμίας να ληφθεί αμνιακό υγρό στο 6,3 % και 1,3 %, αντίστοιχα. 4

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες ανιχνεύθηκαν στο 2,4%, 2404 κυήσεων που υποβλήθηκαν σε γενετική αμνιοπαρακέντηση λόγω προχωρημένης ηλικίας της μητέρας (≥ με 35 έτη), στο 1,2%, 240 κυήσεων που αμνιοκεντήθηκαν λόγω προηγούμενου ιστορικού τρισωμίας 21 και στο 9,1%, 55 κυήσεων που εξετάστηκαν για άλλες κυτταρογενετικές ενδείξεις. Μωσαϊσμός ανιχνεύθηκε στο 0,4% των περιπτώσεων, μεταθέσεις χρωμοσωμάτων στο 0,4% ενώ το ποσοστό σφάλματος του εμβρυϊκού καρυότυπου ήταν 0,07%. καταλήγοντας η μελέτη αυτή συμπεραίνει πως η αμνιοπαρακέντηση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και εξαιρετικά ακριβής επεμβατική μέθοδος.5

Επιπλοκές

Με την σκοπιμότητα και την ασφάλεια της πρώιμης αμνιοκέντησης ήδη από την 11η εβδομάδα της κύησης ασχολήθηκαν κάποιες μελέτες οι οποίες βρήκαν αυξημένο κίνδυνο αποβολής, στρεβλοποδίας (ραιβοϊπποποδίας), διαρροής αμνιακού υγρού και υψηλών ποσοστών αποτυχίας της κυτταρικής καλλιέργειας. Για όλους αυτούς τους λόγους συνιστούν την αποφυγή της αμνιοπαρακέντησης μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδας ενώ την συνιστούν  μετά από την 15η εβδομάδα της κύησης. 6 , 7 Τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαίωσε μια μεγάλη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία συνέκρινε τα ποσοστά αποβολής μεταξύ της ομάδας της πρώιμης αμνιοκέντησης [11-13+(6)W] και της ομάδας της αμνιοκέντησης β' τριμήνου [15-16+(6)W] η οποία αποκάλυψε ένα σημαντικά αυξημένο ποσοστό εμβρυϊκής απώλειας 7,6% στην ομάδα πρώιμης αμνιοκέντησης έναντι 5,9% στην ομάδα της αμνιοπαρακέντησης β' τριμήνου. Επιπλέον, υπήρξε μια σημαντικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ραιβοϊπποποδίας στην ομάδα της πρώιμης αμνιοκέντησης 1,3% έναντι 0,1% της ομάδας β' τριμήνου. 6

Τον κίνδυνο αποβολής εκτίμησε μια αναδρομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1990-2006 και η οποία συνέκρινε τα ποσοστά αποβολής μεταξύ γυναικών που υποβλήθηκαν σε γενετική αμνιοπαρακέντηση στις 15-22 εβδομάδες με εκείνες τις γυναίκες που δεν είχαν καμία επεμβατική διαδικασία το ίδιο διάστημα και οι οποίες κυοφορούσαν ένα ζωντανό έμβρυο τεκμηριωμένο με υπερηχογραφική εξέταση. Ο κίνδυνος αποβολής στην ομάδα της αμνιοπαρακέντησης ήταν 0,4% σε σύγκριση με τον κίνδυνο 0,26% στις γυναίκες χωρίς αμνιοπαρακέντηση (σχετικός κίνδυνος 1,6, 95% το διάστημα εμπιστοσύνης [CI] 1,1-2,2). Η εμβρυϊκή απώλεια πριν από τις 24 εβδομάδες (συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης ρήξη των αμνιακών υμένων και το ολιγοϋδράμνιο) εμφανίστηκε στο 0,97% της ομάδας της αμνιοπαρακέντησης και στο 0,84% της ομάδας χωρίς αμνιοπαρακέντηση (P = 0,33). Ο κίνδυνος αποβολής που αποδόθηκε στην διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης ήταν 0,13% ή 1/769 και δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός από τον κίνδυνο που παρατηρήθηκε στις γυναίκες χωρίς καμία επεμβατική διαδικασία. 8

Ωστόσο, αντιφατικά ήταν τα ευρήματα μιας άλλης μελέτης στην οποία ο κίνδυνος αποβολής από την διαδικασία της αμνιοκέντησης στις 15-22 εβδομάδες ήταν 0,86%, 9 ενώ μετά από την διαπλακουντιακή προσπέλαση της βελόνας ο κίνδυνος αποβολής ήταν 1,4%. 10 Μεγαλύτερο κίνδυνο αποβολής από την διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης διατρέχουν οι έγκυες γυναίκες ηλικίας > 40 ετών συγκριτικά με τις έγκυες γυναίκες μικρότερης ηλικίας 20-34 ετών οι οποίες επίσης υποβάλλονται στην αμνιοπαρακέντηση. Ο κίνδυνος αποβολής προσδιορίστηκε σε 5,1% και 2,54%, αντίστοιχα. Άλλοι, σημαντικοί, προδιαθεσιακοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής μετά από την διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης ήταν, το ιστορικό τριών ή περισσοτέρων αποβολών πρώτου τριμήνου, η αιμορραγία της παρούσας κύησης και η αποβολή και ο τερματισμός της κύησης στο β' τρίμηνο. 11 Μετά από αμνιοπαρακέντηση ρουτίνας οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν έναν πρόσθετο κίνδυνο αυτόματης αποβολής που αντιστοιχεί σε 0,03%-0,5%. Η απουσία παραγόντων κινδύνου στο ιστορικό της ασθενούς δεν μειώνει αυτόν τον πρόσθετο κίνδυνο. 12 , 13

Η λήψη χοριακής λάχνης (CVS) ως επεμβατική διαδικασία είναι ασφαλέστερη διαγνωστική μέθοδος χρωμοσωμικών νόσων στα χέρια έμπειρων χρηστών από την πρώιμη αμνιοπαρακέντηση κατά το στο πρώτο τρίμηνο μια και δεν εμπεριέχει τον κίνδυνο ραιβοϊπποποδίας της δεύτερης. 14

Στην δίδυμο κύηση

Ο κίνδυνος αποβολής στην δίδυμο/διχοριακή κύηση στις 20 και 28 εβδομάδες μετά από την διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης ήταν 6,1% και 8,1%, αντίστοιχα. 15 Σε άλλη μελέτη ο κίνδυνος αποβολής στην δίδυμο/διχοριακή κύηση ήταν 2,73% και ήταν υψηλότερος από τον κίνδυνο αποβολής της μονήρης κύησης ή τον κίνδυνο αποβολής των δίδυμων γενικά που δεν εκτέθηκαν σε καμία επεμβατική διαδικασία, 16 ενώ πρόσφατα, ανακοινώθηκε κίνδυνος αποβολής 1,8%. 17 Η αμνιοπαρακέντηση δεύτερου τριμήνου δεν συνδέθηκε με υπερβολικό κίνδυνο αυτόματης αποβολής σε σύγκριση με δίδυμες κυήσεις χωρίς καμία επεμβατική διαδικασία οι οποίες παρακολουθήθηκαν υπερηχογραφικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο κίνδυνος αυτός ήταν 3,5% και 3,2%, αντίστοιχα. 18

Η CVS είναι εξίσου ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος με την αμνιοκέντηση στην προγεννητική διάγνωση γενετικών νόσων της δίδυμης κύησης στα χέρια έμπειρων χειριστών. 19

 

 

 1. Hirschhorn K. Genetics, amniocentesis, and abortion. Mt Sinai J Med. 1984 Jan-Feb; 51(1): 15-7. PMID: 6608672
 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 88, December 2007. Invasive prenatal testing for aneuploidy. Obstet Gynecol. 2007 Dec; 110(6): 1459-67. PMID: 18055749
 3. Engel E, Empson J, DeLozier D, et al. Prenatal diagnosis. Review, personal and prospective studies. Schweiz Med Wochenschr. 1979 Jul 7; 109(27): 998-1010. PMID: 88763
 4. Weise W, Düker D. Report on 8 years' experience in prenatal diagnosis of genetic defects. I. Indications and methods. Zentralbl Gynakol. 1983; 105(23): 1481-98. PMID: 6198822
 5. Golbus MS, Loughman WD, Epstein CJ, et al. Prenatal genetic diagnosis in 3000 amniocenteses. N Engl J Med. 1979 Jan 25; 300(4): 157-63. PMID: 153471
 6. The Canadian Early and Mid-trimester Amniocentesis Trial (CEMAT) Group. Randomised trial to assess safety and fetal outcome of early and midtrimester amniocentesis. Lancet. 1998 Jan 24; 351(9098): 242-7. PMID: 9457093
 7. Alfirevic Z, Navaratnam K, Mujezinovic F. Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 4; 9:CD003252. PMID: 28869276
 8. Odibo AO, Gray DL, Dicke JM, et al. Revisiting the fetal loss rate after second-trimester genetic amniocentesis: a single center's 16-year experience. Obstet Gynecol. 2008 Mar; 111(3): 589-95. PMID: 18310360
 9. Kong CW, Leung TN, Leung TY, et al. Risk factors for procedure-related fetal losses after mid-trimester genetic amniocentesis. Prenat Diagn. 2006 Oct; 26(10): 925-30. PMID: 16838383
 10. Seeds JW. Diagnostic mid trimester amniocentesis: how safe? Am J Obstet Gynecol. 2004 Aug;191(2): 607-15. PMID: 15343248
 11. Papantoniou NE, Daskalakis GJ, Tziotis JG, et al. Risk factors predisposing to fetal loss following a second trimester amniocentesis. BJOG. 2001 Oct; 108(10): 1053-6. PMID: 11702837
 12. Antsaklis A, Papantoniou N, Xygakis A,et al. Genetic amniocentesis in women 20-34 years old: associated risks. Prenat Diagn. 2000 Mar; 20(3): 247-50. PMID: 10719331
 13. Kozlowski P, Knippel A, Stressig R. Individual risk of fetal loss following routine second trimester amniocentesis: a controlled study of 20,460 cases. Ultraschall Med. 2008 Apr; 29(2): 165-72. PMID: 17602371
 14. Evans MI, Wapner RJ. Invasive prenatal diagnostic procedures 2005. Semin Perinatol. 2005 Aug; 29(4): 215-8. PMID: 16104671
 15. Pruggmayer M, Baumann P, Schütte H, et al. Incidence of abortion after genetic amniocentesis in twin pregnancies. Prenat Diagn. 1991 Aug; 11(8): 637-40. PMID: 1766936
 16. Yukobowich E, Anteby EY, Cohen SM, et al. Risk of fetal loss in twin pregnancies undergoing second trimester amniocentesis(1). Obstet Gynecol. 2001 Aug; 98(2): 231-4. PMID: 11506838
 17. Cahill AG, Macones GA, Stamilio DM, et al. Pregnancy loss rate after mid-trimester amniocentesis in twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 2009 Mar; 200(3): 257. PMID: 19136086
 18. Ghidini A, Lynch L, Hicks C, et al. The risk of second-trimester amniocentesis in twin gestations: a case-control study. Am J Obstet Gynecol. 1993 Oct; 169(4): 1013-6. PMID: 8238111
 19. Wapner RJ, Johnson A, Davis G, et al. Prenatal diagnosis in twin gestations: a comparison between second-trimester amniocentesis and first-trimester chorionic villus sampling. Obstet Gynecol. 1993 Jul; 82(1): 49-56. PMID: 8515925

Μετρητής

Διαβάστηκε:
6479 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015 12:17

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 09:26

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2020, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!