• Slider4
  • Slider5
  • Slider 9

Υπερηχογράφημα βιοφυσικό προφίλ

Τι είναι

Είναι η αντικειμενική εκτίμηση αρκετών δραστηριοτήτων του εμβρύου όπως το να εξετάζονται οι εμβρυϊκές και αναπνευστικές κινήσεις, ο τόνος του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλά και η δυνατότητα της αξιολόγησης του ενδομήτριου περιβάλλοντος με τον υπολογισμό της ποσότητας του αμνιακού υγρού και την βαθμολόγηση της ωριμότητας του πλακούντα.

Σε τι αποσκοπεί

Στόχος της εξέτασης, είναι ο εντοπισμός των εμβρύων που βρίσκονται σε κίνδυνο από υποξία (ασφυξία). Η εκτίμηση της οξείας δυσφορίας (υποξίας) γίνεται με τον έλεγχο για ύπαρξη φυσιολογικής δραστηριότητας του εμβρύου, που σημαίνει ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα που ελέγχει την όλη ενεργητικότητα παραμένει ανεπηρέαστο και ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Αντίθετα, η απουσία φυσιολογικής δραστηριότητας (νωθρότητα), μπορεί να σημαίνει παθολογική κατάσταση ή φυσιολογική περίοδος μειωμένης δραστηριότητας για παράδειγμα ολιγόλεπτη, 20-40 λεπτών ή μεγάλης διάρκειας. Με το βιοφυσικό προφίλ είναι δυνατό να διαφοροδιαγνώσει κάποιος το φυσιολογικό έμβρυο που κοιμάται από το ασφυκτικό (δυστροφικό) έμβρυο.

Συστήματα εκτίμησης βιοφυσικής δραστηριότητας

Το σύστημα που αρχικά προτάθηκε το 1980 από τους Manning και συνεργάτες στηρίχτηκε στον έλεγχο πέντε παραμέτρων όπως:

  • των αναπνευστικών κινήσεων
  • των αδρών σωματικών κινήσεων
  • του μυϊκού τόνου
  • της ποσότητας του αμνιακού υγρού
  • της καρδιακής λειτουργίας (Ν.S. T.)

Με στόχο την μεγαλύτερη αξιοπιστία της μεθόδου το 1983 προτάθηκε από Vitzileos και συνεργάτες, ένα τροποποιημένο σύστημα εκτίμησης του περιβάλλοντος και της βιοφυσικής δραστηριότητας του εμβρύου με την προσθήκη και της εκτίμησης της ωριμότητας του πλακούντα. Έτσι συνδυάστηκαν πιο αρμονικά, παράμετροι που επηρεάζονται από την οξεία ασφυξία (NST, εμβρυϊκές κινήσεις, αναπνευστικές κινήσεις και εμβρυϊκός τόνος) και παράγοντες που επηρεάζονται από την χρόνια ασφυξία (ποσότητα του αμνιακού υγρού και βαθμός ωριμότητας πλακούντα). Παράλληλα από τους ίδιους ερευνητές διαφοροποιήθηκε και ο βαθμός εκτίμησης της κάθε παραμέτρου με την αξιολόγηση 0, 1 και 2, ήταν 0 και 2.

Περιγραφή βιοφυσικών παραμέτρων

Οι νευρικές ώσεις που διεγείρουν τις εμβρυϊκές βιοφυσικές δραστηριότητες, ξεκινούν από διαφορετικά κέντρα στον εγκέφαλο.Το κέντρο των εμβρυϊκών κινήσεων (κινήσεις του κορμού), αρχίζει να λειτουργεί ήδη από την 9η εβδομάδα και είναι περισσότερο ευαίσθητο από το αντίστοιχο κέντρο του εμβρυϊκού τόνου και εντοπίζεται στο φλοιό και στον πυρήνα του εγκεφάλου. Το αντίστοιχο κέντρο των εμβρυϊκών αναπνευστικών κινήσεων εντοπίζεται στην κοιλιακή επιφάνεια της 4ης κοιλίας και αναπτύσσεται πλήρως μέχρι την 20η-21η εβδομάδα της κύησης, οπότε αρχίζει και η λειτουργία του διαφράγματος και συνεπώς κανονική εμβρυϊκή αναπνοή. Το κέντρο του εμβρυϊκού τόνου εντοπίζεται στο φλοιό και την υποφλοιώδη μοίρα του εγκεφάλου και λειτουργεί από την 8η-9η εβδομάδα. Θεωρείται το πλέον αξιόπιστο κέντρο με αντοχή στην υποξία (ασφυξία) και επηρεάζεται τελευταίο σε σχέση με τα υπόλοιπα κέντρα.Τέλος το κέντρο της καρδιακής ανταπόκρισης στον οπίσθιο υποθάλαμο αρχίζει να αντιδρά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου ή και στις αρχές του τρίτου τριμήνου και είναι το πιο ευαίσθητο στην υποξία (ασφυξία).

Το καρδιοτοκογράφημα είναι η εξέταση με την οποία εκτιμώνται οι επιταχύνσεις (ταχυκαρδίες) του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού κατά την διάρκεια των κινήσεων του εμβρύου (non stress test), όπως και η ύπαρξη ή απουσία επιβραδύνσεων. Τα κριτήρια για να θεωρηθεί η εξέταση φυσιολογική (δραστική) είναι η ύπαρξη 3 τουλάχιστον ταχυκαρδιών σε διάστημα 20 λεπτών εξέτασης.

Η εκτίμηση της χρόνιας υποξίας γίνεται με τον έλεγχο της ποσότητας του αμνιακού υγρού και της ωρίμανσης του πλακούντα. Όπως είναι γνωστό, σημαντικές πηγές παραγωγής αμνιακού υγρού είναι οι εμβρυϊκοί νεφροί και οι εμβρυϊκοί πνεύμονες. Ελάττωση του αμνιακού υγρού μπορεί να σημαίνει κάποια διαταραχή στην παροχή οξυγόνου στο έμβρυο.Το έμβρυο αντιδρά στη χρόνια υποξία (ασφυξία) με ανακατανομή του όγκου παλμού της καρδιάς του ώστε να αυξηθεί η αιμάτωση του εγκεφάλου συγχρόνως όμως ελαττώνεται η παροχή αίματος στις νεφρικές αρτηρίες. Με τον τρόπο ελαττώνεται σημαντικά η σπειραματική διήθηση και προοδευτικά ελαττώνεται η ποσότητα του αμνιακού υγρού. Ο χρόνος που απαιτείται για την εμφάνιση ολιγάμνιου ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της υποξίας (ασφυξίας). Στην βιβλιογραφία έχει περιγραφή μεγάλη ελάττωση της ποσότητας του αμνιακού υγρού σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και 2 ημερών. Όπως είναι γνωστό, ώριμος πλακούντας (με βαθμολογία 2) θεωρείται σαν μία παράμετρος χρόνιας υποξίας για το έμβρυο. Βέβαια με τις φασματοσκοπικές μελέτες Doppler μπορούμε αν κατανοήσουμε τον βαθμό επίδρασης επάνω στο έμβρυο.

Συμπεράσματα εκτίμησης παραμέτρων

Έχει επικρατήσει και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα η βαθμολόγηση και η εκτίμηση των παραμέτρων όπως αυτές προτάθηκαν από Vitzileos και συνεργάτες. Μετά από την βαθμολογία της κάθε παραμέτρου χωριστά, οι βαθμοί αθροίζονται και βγαίνει η τελική βαθμολογία. Άθροισμα βαθμών:

  • μεγαλύτερο από 6, θεωρείται φυσιολογικό και εξασφαλίζει από ενδεχόμενη εμβρυϊκή δυσχέρεια για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 7 ημερών
  • μεταξύ 4-6, σημαίνει ότι το έμβρυο πάσχει από άλλοτε άλλου βαθμού υποξία και συνήθως γίνεται προσπάθεια να προγραμματιστεί τοκετός
  • μικρότερο από 4, αποτελεί ένδειξη για άμεσο τερματισμό της εγκυμοσύνης.

Μετρητής

Διαβάστηκε:
9020 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015 14:54

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 14:15

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2016, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!
Πριν ξεκινήσετε, Cookies
Πρόκειται για μικρά αρχεία/εργαλεία που μας βοηθάνε να οργανώσουμε καλύτερα την περιήγηση στην σελίδα μας καθώς και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της σελίδας μας.