• Slider4
  • Slider5
  • Slider 9

Δίδυμος εγκυμοσύνη

 

Ορισμός και επιδημιολογικά στοιχεία

Δίδυμο ονομάζουμε την εγκυμοσύνη στην οποία συνυπάρχουν δύο έμβρυα μέσα στην μήτρα. Μία περίπου σε κάθε ογδόντα εγκυμοσύνες θα είναι δίδυμος, 1 στις 6.400 θα είναι τρίδυμος, ενώ 1 στις 512.000 τετράδυµος εγκυμοσύνη (4 έμβρυα μέσα στην μήτρα). Η πιθανότητα να είναι δίδυμος η εγκυμοσύνη αυξάνεται όταν οι γονείς είναι μαύροι, όταν υπάρχει ιστορικό δίδυμης εγκυμοσύνης στην υποψήφια μητέρα ή όταν το ζευγάρι υποβάλλεται σε θεραπεία για πρόβλημα υπογονιμότητας και τότε η πιθανότητα για δίδυμα είναι 1 σε κάθε 35 εγκυμοσύνες.

Γονιμοποίηση

Την ώρα της γονιμοποίησης, συνήθως ένα σπερματοζωάριο από τα πολλά, μπορεί (αφού διασχίσει την κοιλότητα της μήτρας και περάσει μέσα στη σάλπιγγα) να διεισδύσει σε ένα ωάριο που βρίσκεται (περίπου στο μέσον) μέσα σε μία από τις δύο σάλπιγγες της γυναίκας και να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Για να επιτευχθεί η διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο ωάριο, το σπερματοζωάριο πρέπει στην αρχή να διαπεράσει δύο μεμβράνες που περιβάλλουν το ωάριο (ακτινωτό στέφανο και διαφανή ζώνη) και στη συνέχεια η κεφαλή του σπερματοζωαρίου να προσκολληθεί στο ωάριο. Αμέσως μετά την ένωση του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου, το ένα και μόνο κύτταρο που δημιουργείται λέγεται ζυγώτης, ενώ οι αλλαγές που ταυτόχρονα συμβαίνουν στην εξωτερική μεμβράνη του ζυγώτη εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων στο ωάριο που έχει ήδη γονιμοποιηθεί. Ο ζυγώτης αρχίζει γρήγορα να υφίσταται διαδοχικές διαιρέσεις (βλαστομερίδια), παίρνοντας σε 3 περίπου μέρες μια συμπαγή μορφή σαν μούρο (στάδιο του μοριδίου) που απαρτίζεται από 16 περίπου βλαστομερίδια. Ταυτόχρονα αρχίζει να μετακινείται προς τη μήτρα, όπου θα φθάσει σε 3-4 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση.

Ταξινόμηση

Τα δίδυµα ανάλογα με των αριθμό των ωαρίων από τα οποία προέρχονται χωρίζονται :

Α. Στα µονωογενή (µονοζυγωτικά) που προέρχονται από ένα και μοναδικό ωάριο το οποίο έχει υποστεί ανώμαλη χρονολογικά διαίρεση σε δύο-κατά την διάρκεια της γονιµοποίησης-συνήθως έπειτα από την δράση κάποιου τερατογόνου παράγοντα όπως πιστεύεται τελευταία επειδή είναι συχνότερες οι επιπλοκές αλλά και οι ανωμαλίες διάπλασης σε αυτά τα έμβρυα. Τα µονωογενή δίδυμα βρίσκονται πάντα σε έναν σάκο εγκυμοσύνης, έχουν το ίδιο ακριβώς γενετικό υλικό, µοιάζουν σαν «δύο σταγόνες νερού» και έχουν πάντα το ίδιο φύλο. Σε ποσοστό 20% τρέφονται από έναν πλακούντα και τότε λέγονται µονοχοριακά-μονοαμνιακά (ΜΧ-ΜΑ) και αναλογούν στο 1% των μονοωογενών διδύμων. Σε ποσοστό 80% τα µονωογενή δίδυμα τρέφονται από δύο πλακούντες, λέγονται μονοχοριακά διαμνιακά (ΜΑ-ΔΧ) και αποτελούν το 99% των μονοωογενών διδύμων.

Β. Στα διωογενή (διζυγωτικά) που μπορεί να διαφέρουν στο φύλο αλλά και στα σωματικά τους χαρακτηριστικά, συµβαίνει όταν δυο διαφορετικά ωάρια γονιμοποιούνται ταυτόχρονα από δύο εντελώς διαφορετικά σπερματοζωάρια. Στις διωογενείς κυήσεις υπάρχουν πάντα δύο σάκοι εγκυμοσύνης, δύο πλακούντες, δύο αμνιακοί σάκοι και τα δίδυµα λέγονται διχοριακά διαµνιακά (ΔΧ-ΔΑ). Σήμερα είναι γνωστό ότι οι συγγενείς ανωμαλίες είναι συχνότερες στην δίδυμο από ότι στην μονήρη εγκυμοσύνη και ότι οι σοβαρές ανωμαλίες εμφανίζονται σε ποσοστό 2,3% ενώ οι πιο ελαφρές σε ποσοστό 4,1 % στα μονοωογενή δίδυµα, ενώ τα ποσοστά στην μονήρη κύηση είναι 1 μέχρι 2,5% αντίστοιχα.

Συγγενείς ανωμαλίες

Οι συγγενείς ανωμαλίες των διδύμων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες και προκύπτουν από την ανώμαλη χρονολογικά διαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

  1. Στο 99% των µονοωογενών διδύµων η διαίρεση του ζυγώτη γίνεται από την 5η έως την 7η ημέρα από την γονιµοποίηση, τα έμβρυα αυτά είναι διχοριακά-διαμνιακά (ΔΧ-ΔΑ), ενώ μετά την 8η ημέρα ο διαχωρισμός αυτός συμβαίνει στο 1% των περιπτώσεων και τα έμβρυα αυτά είναι μονοχοριακά-μονοαμνιακά (ΜΧ-ΜΑ). Το αποτέλεσμα είναι να δηµιουργηθεί ένας κοινός πλακούντας και τα δίδυµα να µοιράζονται την ίδια εμβρυϊκή κυκλοφορία µε αποτέλεσµα το ένα από τα δύο έμβρυα να µμεταγγίζει το άλλο σε ποσοστό 5-17,5%. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό σαν «σύνδρομο µμετάγγισης από δίδυµο σε δίδυµο», εμφανίζεται συνήθως την 15η έως την 26η εβδομάδα της κύησης και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του ενός ή και των δύο εμβρύων.
  2. Αν η διαίρεση συμβεί μετά από την 13η ηµέρα από την γονιµοποίηση και πριν από την 21η ημέρα της κύησης θα προκύψουν τα «σιαµαία έµβρυα» δηλαδή τα έμβρυα θα είναι συνήθως ενωµένα στο θώρακα, στην κοιλιά, στο κεφάλι, στο πρόσωπο ή και αλλού. Τα σιαμαία εμφανίζονται με συχνότητα 1 σε κάθε 50.000 γεννήσεις. Στα έμβρυα αυτά συνυπάρχουν και άλλες ανωµαλίες διάπλασης.
  3. Στην τελευταία κατηγορία συγγενών ανωμαλιών κατατάσσονται οι ανωμαλίες που είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης του εμβρύου στο 3ο τρίμηνο και είναι κοινές για μονοζυγωτικά και διζυγωτικά δίδυμα (στρεβλοποδία, συγγενές εξάρθρωμα του ισχίου, ασυμμετρία του προσώπου ραιβοποδία, ραιβόκρανο).

Μετρητής

Διαβάστηκε:
8806 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 21:49

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 22:44

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2020, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!