• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Αμνιακά φύλλα

Περιγραφή και ορισμός

Η προσκόλληση του αμνιακού υμένα επί του ουλώδους ιστού εντός της ενδομητρικής κοιλότητος καλείται αμνιακό φύλλο ή αμνιακή σύμφυση. 1 , 2

Επιδημιολογικά στοιχεία

Ο επιπολασμός αυτού του υπερηχογραφικού ευρήματος κυμαίνεται από 0,14%-1,13%. 3 - 6 Το αμνιακό φύλλο είναι μονήρες μπορεί να εντοπίζεται πάνω στον πλακούντα ή σε διαφορετική θέση και έχει διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά εντός της αμνιακής κοιλότητος. 7 , 8

Αιτιοπαθογένεια

Αν και η ακριβής αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη, πιστεύεται ότι σχετίζεται με ιατρογενή τραυματισμό της βασικής στοιβάδας του ενδομητρίου, όπως απόξεση (σύνδρομο Asherman's) ή με ενδομήτρια λοίμωξη. 9 , 10

Ταξινόμηση

Τα αμνιακά φύλλα ανάλογα με τον προσανατολισμό τους με τον πλακούντα ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες σε κάθετα και μη κάθετα. Τα αμνιακά φύλλα που είχαν κάθετο προσανατολισμό ήταν πιθανότερο να συσχετιστούν με μη φυσιολογικό έκβαση κατά τον τοκετό (p <0,001) και ιστορικό φλεγμονώδους νόσου της πυέλου, ενώ δεν συσχετίστηκαν με ιστορικό προηγούμενης καισαρικής τομής και απόξεσης. Τα αμνιακά φύλλα με πλάγιο ή παράλληλο προσανατολισμό προς την επιφάνεια του πλακούντα συσχετίστηκαν με λιγότερες επιπλοκές της μητέρας. Από την ομάδα μελέτης, το 40,7% είχε ιστορικό κολπικής αιμορραγίας. Η συχνότητα εμφάνισης κολπικής αιμορραγίας δεν ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ασθενών με κάθετο ή εκείνων με μη κάθετα αμνιακά φύλλα. 3

Υπερηχογραφική διάγνωση

Το αμνιακό φύλλο απεικονίζεται ως ένας λείος και παχύς ινώδης ιστός που συνδέει τα δύο άκρα της μήτρας. Η κατάφυση του αμνιακού φύλλου προς την πλευρά του τοιχώματος της μήτρας είναι στερεή και έχει λοβώδες σχήμα Y ενώ η απόληξή της προς την αμνιακή κοιλότητα είναι ελεύθερη και μπορεί να δονείται. Πολλές φορές αναγνωρίζεται εύκολα επειδή συνδέεται με τους εμβρυϊκές υμένες που αποτελούνται από δύο στρώματα αμνίου και δύο χορίου. Το έμβρυο κινείται ελεύθερα γύρω από το αμνιακό φύλλο χωρίς να προσκολλάται σε αυτό και είναι εντελώς ακίνδυνο καθώς δεν προκαλεί ανωμαλίες διάπλασης. 1 - 3, 9 , 11

Διαφορική διάγνωση

Το αμνιακό φύλλο έχει την ίδια υπερηχογραφική εμφάνιση με την διαχωριστική μεμβράνη των διχοριακών διδύμων, το πλακουντιακό αιμάτωμα κατά την διαδικασία απορρόφησης και την διαφραγματική μήτρα. 12 Μπορεί επίσης να υποδύεται το κυρτό περιφερικό άκρο ενός περιχαρακωμένου πλακούντα αν και διακρίνεται εύκολα από την οντότητα αυτή επειδή το αμνιακό φύλλο δεν περιορίζεται μόνο στο να προβάλει ως παχιά χοριοαμνιακή μεμβράνη που δημιουργεί ένα χείλος στην αμνιακή κοιλότητα αλλά επεκτείνεται στο τοίχωμα της μήτρας. 13 - 16 Η διαφορική διάγνωση τέλος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την αμνιακή ταινία που αποτελεί λεπτό ινώδη ιστό ο οποίος προβάλλει εντός του σάκου κύησης και συνυπάρχει με διαπλαστικές ανωμαλίες. Στις περιπτώσεις αυτές το αμνιακό φύλλο αναγνωρίζεται εύκολα καθώς η λοβώδη βάση του παρουσιάζει αγγείωση η οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμη με το έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα. 5 , 6

Έκβαση κύησης

Τα αμνιακά φύλλα δεν συσχετίστηκαν με κακή μαιευτική έκβαση. 7 , 17 Ωστόσο, κάποιες μελέτες συνέδεσαν τα αμνιακά φύλλα με αυξημένα δυσμενή μαιευτικά συμβάντα όπως πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, αποκόλληση πλακούντα και καισαρική τομή λόγω ανώμαλης προβολής εμβρύου. 4 , 18 Η μαιευτική νοσηρότητα ήταν υψηλότερη στις γυναίκες με αμνιακά φύλλα: 21,3% έναντι εκείνων χωρίς 8,2% (σχετικός κίνδυνος (RR) 2,6, 95% CI, 1,5-4,5) επίσης τα νεογνά τους ήταν πιθανότερο να γεννηθούν με βάρος <2500 g (RR 3,3, 95% CI, 1,8-6,4) και να νοσηλευτούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών (RR 2,3 95% CI, 1,3-4,3). 19

 1. Randel SB, Filly RA, Callen PW, et al. Amniotic sheets. Radiology. 1988 Mar; 166: 633–636. PubMed | Full Text Radiology
 2. Brown DL, Felker RE, Emerson DS. Intrauterine shelves in pregnancy: sonographic observations. AJR Am J Roentgeno. 1989 Oct; 153(4): 821-4. PubMed | Full Text AJR
 3. Lazebnik N, Hill LM, Many A, et al. The effect of amniotic sheet orientation on subsequent maternal and fetal complications. Ultrasound Obstet Gynecol. 1996 Oct; 8(4): 267-71. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 4. Tan KB, Tan TY, Tan JV, et al. The amniotic sheet: a truly benign condition? Ultrasound Obstet Gynecol. 2005 Nov; 26(6): 639-43. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 5. Özkavukcu E, Haliloğlu N. Gray-scale and color Doppler US findings of amniotic sheets. Diagn Interv Radiol. 2012 May-Jun; 18(3): 298-302. PubMed | Full Text DIR | PDF
 6. Gün İ, Muhçu M, Müngen E, et al. Effect of an amniotic sheet on pregnancy outcomes. J Ultrasound Med. 2013 May; 32(5): 807-13. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 7. Stamm E, Waldstein G, Thickman D, et al. Amniotic sheets: natural history and histology. J Ultrasound Med. 1991 Sep; 10(9): 501-4. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 8. Korbin CD, Benson CB, Doubilet PM. Placental implantation on the amniotic sheet: effect on pregnancy outcome. Radiology. 1998 Mar; 206(3): 773-5. PubMed | Full Text Radiology
 9. Finberg HJ. Uterine synechiae in pregnancy: expanded criteria for recognition and clinical significance in 28 cases. J Ultrasound Med. 1991 Oct; 10(10): 547-55. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 10. Ahmadi F, Siahbazi S, Akhbari F, et al. Hysterosalpingography finding in intra uterine adhesion (asherman' s syndrome): a pictorial essay. Int J Fertil Steril. 2013 Oct; 7(3): 155-60. Epub 2013 Sep 18. PubMed | Full Text PMC
 11. Mahony BS, Filly RA, Callen PW, et al. The amniotic band syndrome: antenatal sonographic diagnosis and potential pitfalls. Am J Obstet Gynecol. 1985 May 1; 152(1): 63-8. PubMed | Full Text AJOG
 12. Pleș L, Sima RM, Moisei C, et al. Abnormal ultrasound appearance of the amniotic membranes - diagnostic and significance: a pictorial essay. Med Ultrason. 2017 Apr 22; 19(2): 211-215. PubMed | Medical Ultrasonography
 13. Sistrom CL, Ferguson JE. Abnormal membranes in obstetrical ultrasound: incidence and significance of amniotic sheets and circumvallate placenta. Ultrasound Obstet Gynecol. 1993 Jul 1; 3(4): 249-55. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 14. Hata T, Fujiwara T, Ishibashi M, et al. Antenatal three-dimensional sonographic features of placental shelf. J Med Ultrason. 2012 Jan; 39(1): 43-4. PubMed | SpringerLink
 15. Bowman ZS, Kennedy AM. Sonographic appearance of the placenta. Curr Probl Diagn Radiol. 2014 Nov-Dec; 43(6): 356-73. PubMed | Elsevier
 16. Shen O, Golomb E, Lavie O, et al. Placental shelf - a common, typically transient and benign finding on early second-trimester sonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007 Feb; 29(2): 192-4. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 17. Ball RH, Buchmeier SE, Longnecker M. Clinical significance of sonographically detected uterine synechiae in pregnant patients. J Ultrasound Med. 1997 Jul; 16(7): 465-9. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 18. Tuuli MG, Shanks A, Bernhard L, et al. Uterine synechiae and pregnancy complications. Obstet Gynecol. 2012 Apr; 119(4): 810-4. PubMed | Wolters Kluwer |
 19. Nelson LD, Grobman WA. Obstetric morbidity associated with amniotic sheets. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Sep; 36(3): 324-7. PubMed | Wiley Online Library | PDF

Μετρητής

Διαβάστηκε:
6720 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 00:37

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 15:54

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2020, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!
Πριν ξεκινήσετε, Cookies
Πρόκειται για μικρά αρχεία/εργαλεία που μας βοηθάνε να οργανώσουμε καλύτερα την περιήγηση στην σελίδα μας καθώς και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της σελίδας μας.