• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Επιλεκτικός τερματισμός εμβρύου

Περιγραφή και ορισμός

Ο όρος: επιλεκτικός τερματισμός εμβρύου υποδηλώνει την θανάτωση ενός ή περισσοτέρων παθολογικών εμβρύων μιας πολύδυμης κύησης με σκοπό να επιτρέψει την ανάπτυξη τα απολύτως φυσιολογικά και συγχρόνως να βελτιώσει το προσδόκιμο επιβίωσης στα εναπομείναντα έμβρυα. 1 - 3

Ιστορικά στοιχεία

Η παρουσία μιας δίδυμης κύησης με το ένα έμβρυο να πάσχει από κάποια συγγενή ανωμαλία θέτει ένα περίπλοκο ιατρικό και ηθικό ζήτημα ειδικά εάν το άλλο δίδυμο είναι υγιές. Στο παρελθόν, τα ζευγάρια είχαν την επιλογή της διατήρησης και των δύο εμβρύων, ένα από τα οποία ήταν παθολογικό, ή του τερματισμού ολόκληρης της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένου και του φυσιολογικού εμβρύου. Η ανάπτυξη της διαδικασίας του επιλεκτικού τερματισμού έδωσε τη δυνατότητα της επιλογής στα μελλοντικά ζευγάρια του τερματισμού του πάσχοντος εμβρύου και τη συνέχιση της εγκυμοσύνης με το υγιές έμβρυο. Η διαδικασία του επιλεκτικού τερματισμού, ενός παθολογικού διδύμου, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1978, από τον Aberg. 4 To 1981, πραγματοποιήθηκε επιλεκτικός τερματισμός ενός δίδυμου εμβρύου με σύνδρομο Down, στις 20 εβδομάδες της κύησης. Στις 40 εβδομάδες της κύησης, η ίδια έγκυος ασθενής, γέννησε ένα ζωντανό άρρεν έμβρυο, βάρους 2980 gr και ένα μικρό, ινώδες, μουμιοποιημένο έμβρυο, 120 gr (δίδυμο Β). 5 Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις στην βιβλιογραφία. 6 , 7

Διάγνωση

Η βιοψία τροφοβλάστης (CVS) στο πρώτο τρίμηνο είναι μία ακριβής και αποτελεσματική μέθοδος προγεννητικής διάγνωσης παθολογικού διδύμου, προσφέροντας, μία εβδομάδα μετά, επιλεκτικό τερματισμό του πάσχοντος εμβρύου σε περίπτωση ανευπλοειδίας σε ένα από τα δύο έμβρυα. Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της χρωμοσωμικής ανάλυσης είναι διαθέσιμο εντός 24-72 ωρών. 8 Σε περιπτώσεις ανάμιξης μητρικών και πλακουντιακών κυττάρων, απαιτείται το αποτέλεσμα της καλλιέργειας των πλακουντιακών κυττάρων, το οποίο χρήζει διαστήματος μιας-δύο εβδομάδων. 9 Αν, δεν μπορεί να διακριθεί ένα αληθώς φυσιολογικό έμβρυο από ένα ανευπλοειδικό, όπως σε περίπτωση μωσαϊκισμού, θα απαιτηθεί αμνιοπαρακέντηση σε μεταγενέστερο χρόνο. 10

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια μετάβαση από την χρήση των επεμβατικών μεθόδων προγεννητικού ελέγχου (CVS, AMNIO) σε μη επεμβατικές στρατηγικές. Κατά συνέπεια, ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) ο οποίος χρησιμοποιεί ελεύθερο εμβρυϊκό DNA στο μητρικό πλάσμα, αντί κυτταρικό υλικό, έχει αποκτήσει σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρέθηκε αποτελεσματικός για τον έλεγχο τρισωμίας 13, 18 και 21, μετά τις 10 εβδομάδες και στις δίδυμες κυήσεις. 11 , 12 Η συνδυασμένη ευαισθησία και ειδικότητα του NIPT στις δίδυμες κυήσεις ήταν 100 και 99,7%, αντίστοιχα. Το συνδυασμένο ψευδώς θετικό ποσοστό (FPR) για την τρισωμία 18 ήταν 0,28%, ενώ δεν παρατηρήθηκε ψευδώς αρνητικό ποσοστό (FNR). 13 , 14

Πότε γίνεται

Χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες συμβατικές προγεννητικές τεχνικές (NIPT, AMNIO, ULTRASOUND), η ανίχνευση ενός παθολογικού δίδυμου με δομική ή χρωμοσωμική ανωμαλία πρακτικά επιβεβαιώνεται στο δεύτερο τρίμηνο. Ο επιλεκτικός τερματισμός εμβρύου συνήθως είναι μια διαδικασία δεύτερου τριμήνου. 15 - 19

Στατιστικά στοιχεία-αποτελεσματικότητα

Ο επιλεκτικός τερματισμός σε διχοριακά δίδυμα ήταν τεχνικά επιτυχής στο 100% των περιπτώσεων και είχε ως αποτέλεσμα την γέννηση ενός φυσιολογικού υγιούς εμβρύου σε ποσοστό > 90%. 20 Η ηλικία κύησης κατά τον τοκετό δεν επηρεάστηκε από την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε (χλωριούχου κάλιο ή εμβολισμός με αέρα) ούτε και από την ένδειξη τερματισμού αλλά συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία κύησης, κατά τον επιλεκτικό τερματισμό. 16 Πάντως, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται νωρίς κατά την κύηση έχουν καλύτερα μαιευτικά αποτέλεσμα. 21

Επιλεκτικός τερματισμός σε διχοριακά δίδυμα πραγματοποιήθηκε σε 14 (50%) περιπτώσεις εμβρύων με δομικές ανωμαλίες και φυσιολογικό καρυότυπο και σε 14 (50%) περιπτώσεις με χρωμοσωμικές ανωμαλίες εκ των οποίων, 13 (92,8%) από αυτές είχαν τρισωμία 21. Η μέση ηλικία κύησης κατά τη διαδικασία του επιλεκτικού τερματισμού ήταν 17,8 εβδομάδες (εύρος 14,5-24, SD 2.3) και 12 (42,8%) πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 18 εβδομάδες, είχε ως αποτέλεσμα την γέννηση ενός βιώσιμου μωρού σε 27/28 περιπτώσεις (96,4%). Απώλεια εγκυμοσύνης εμφανίστηκε σε 1 περίπτωση (3,6%), τοκετός πριν από τις 24 εβδομάδες. Η μέση ηλικία κύησης κατά τον τοκετό ήταν 38 εβδομάδες (εύρος 24.1-40.1, SD 3.8). Είκοσι τέσσερα έμβρυα (88,9%) γεννήθηκαν > 34 εβδομάδες, δύο έμβρυα (7,1%) γεννήθηκαν μεταξύ 28 και 34 εβδομάδων και 1 έμβρυο (3,7%) πριν από τις 28 εβδομάδες. 22 Σε ένα άλλο νοσοκομειακό ίδρυμα το συνολικό ποσοστό απώλειας της εγκυμοσύνης ήταν 4% (τερματισμός σε ένα ή περισσότερα έμβρυα) και ήταν σχεδόν 5 φορές υψηλότερο σε ασθενείς με 3 ή περισσότερα έμβρυα (11,1%) από ό, τι σε εκείνους με δίδυμα (2,4%). 23

Ο επιλεκτικός τερματισμός εμβρύου σε μονοχοριακά δίδυμα είχε ποσοστά αποβολής > από 80%. 24

Η διαδικασία

Μετά την επιβεβαίωση της/των ανωμαλίας/(-ιών) μιας πολύδυμης κύησης σχετικά με ανατομικές ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες, τρεις είναι οι διαθέσιμες επιλογές: 1) τερματισμός της κύησης, 2) επιλεκτικός τερματισμός του παθολογικού εμβρύου και 3) συνέχιση της κύησης. 25 , 26

Τεχνική

Ο επιλεκτικός τερματισμός εμβρύου τεχνικά είναι εφικτός τόσο στις μονο- όσο και στις διχοριονικές κυήσεις, αν και ο κίνδυνος αποβολής στις μονοχοριακές κυήσεις είναι υψηλότερος.  27 Η μείωση του πάσχοντος εμβρύου, επιτυγχάνεται με ενδοκαρδιακή ή περικαρδιακή έγχυση 1-2ml KCI, με υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βελόνα, προσέχοντας να μην εισέλθει ή διαπεράσει τους σάκους των άλλων εμβρύων. 16 , 24 Στα διχοριονικά δίδυμα, η διέλευση βλαπτικών ουσιών από το ένα δίδυμο στην κυκλοφορία του άλλου-δίδυμου πρακτικά είναι απίθανο να συμβεί λόγω της έλλειψης αγγειακών αναστομώσεων μεταξύ των πλακούντων, επομένως το KCI μπορεί να εγχυθεί με ασφάλεια στην κυκλοφορία του προσβεβλημένου δίδυμου για την επίτευξη της εμβρυϊκής ασυστολίας.

Στα μονοχοριακά δίδυμα, ο επιλεκτικός τερματισμός πρέπει να πραγματοποιείται αφού διασφαλιστεί η πλήρης και μόνιμη θρόμβωση/απολίνωση των ομφαλικών αγγείων του προσβεβλημένου δίδυμου, προκειμένου να αποφευχθεί η οξεία αιμορραγία του ζωντανού εμβρύου προς τον πλακούντα του νεκρού, το οποίο μπορεί να έχει ως κατάληξη τον εμβρυϊκό θάνατο ή την οργανική βλάβη. Η απόφραξη των ομφαλικών αγγείων μπορεί και πραγματοποιείται με διπολική διαθερμία, υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη, και, σχετίζεται με ποσοστό επιβίωσης περίπου 70-80%. 28

Κίνδυνοι από την διαδικασία

Θεωρητικά υπάρχουν κίνδυνοι που συσχετίζονται με την διαδικασία του επιλεκτικού τερματισμού του/των εμβρύου/(-ων) μιας πολύδυμης κύησης. Οι συχνότεροι από αυτούς είναι:

 1. αποβολή των παραμενόντων εμβρύων
 2. αποβολή του/των φυσιολογικού(-ών) εμβρύου(-ων)
 3. κατακράτηση των χρωμοσωμικά ή ανατομικά παθολογικών εμβρύων μετά την θανάτωση του/των εμβρύων
 4. βλάβη χωρίς θανάτωση κάποιου εμβρύου
 5. πρόωρος τοκετός
 6. έμβρυα λιποβαρή ή με υπολειπόμενη ανάπτυξη
 7. λοίμωξη, αιμορραγία ή σπάνια διάχυτη ενδαγγειακή πήξη της μητέρας, λόγω διαταραχής του μηχανισμού της πηκτικότητας.

Μηχανισμοί με τους οποίους γίνονται επιπλοκές

Ο άμεσα συσχετιζόμενος κίνδυνος της επέμβαση είναι αυτός της πρώιμης αμνιοπαρακέντησης (2-3%) και συμβαίνει τις πρώτες δύο εβδομάδες από την εμβρυϊκή μείωση. Οι περισσότερες εμβρυϊκές απώλειες συμβαίνουν συνήθως αρκετές εβδομάδες μετά την επέμβαση της μείωσης, οι οποίες μαζί με το αυξημένο ποσοστό πρόωρου τοκετού ως συνέπεια των συσπάσεων της μήτρας εξαιτίας του απορροφούμενου νεκρού εμβρυοπλακουντιακού ιστού. Στις πολύδυμες κυήσεις μετά από την εκλεκτική μείωση παρατηρείται αύξηση στην συγκέντρωση της α-εμβρυϊκής σφαιρίνης στον ορό της μητέρας η οποία είναι ανάλογη με την ποσότητα του νεκρωμένου εμβρυοπλακουντιακού ιστού. Η αύξηση αυτή επιμένει για αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση.

Ένας άλλος μηχανισμός πρόκλησης σοβαρού πρόωρου τοκετού είναι η πτώση της ορμονικής υποστήριξης της κύησης η οποία παρατηρείται μετά την εμβρυϊκή μείωση στα επιζώντα δίδυμα που έχουν μικρότερους πλακούντες, και γι αυτό το λόγο μειονεκτούν σε σχέση με τα δίδυμα που προκύπτουν αυτόματα. Η μείωση μιας πολύδυμης κύησης σε δίδυμα, συσχετίζεται με μία σχετική ελάττωση στην συγκέντρωση στον ορό της μητέρας των πλακουντιακών ορμονών όπως της προγεστερόνης και της οιστριόλης οι οποίες παρατηρούνται 2 εβδομάδες μετά την μείωση και παραμένουν για τουλάχιστον 3 μήνες.

Στην βιβλιογραφία περιγράφεται μία περίπτωση ινωδογονοπενίας μετά από θεραπευτικό τερματισμό μιας δίδυμης μονοχοριακής-διαμνιακής κύησης, λόγω συνδρόμου μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο έμβρυο. Μετά την μείωση του ενός διδύμου, στις 20 εβδομάδες της κύησης, παρατηρήθηκε ινωδογονοπενία και η έγκυος παρουσίασε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και μαζική αιμορραγία κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής. Οι διαταραχές του μηχανισμού της πήξης επιλύθηκαν μετά τον τοκετό. 29

Στρατηγική διαχείρισης

Όταν εντοπιστεί συγγενής ανωμαλία σε μια δίδυμη εγκυμοσύνη, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες και ψυχικά τραυματικές αποφάσεις, ειδικά εάν το ένα δίδυμο δεν επηρεάζεται καθόλου και είναι απολύτως φυσιολογικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται ειδικές δεξιότητες του παρόχου υγείας για να σταθμιστούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι από την διαδικασία και να διασφαλιστεί ένα καλό περιγεννητικό αποτέλεσμα. Ο επαγγελματίας υγείας, παρέχει επαρκείς πληροφορίες, ψυχολογική στήριξη, εκεί όπου χρειάζεται, και, βέλτιστη ιατρική περίθαλψη. 30 Ο επιλεκτικός τερματισμός στα διχοριακά δίδυμα είναι ασφαλέστερος κατά το πρώτο τρίμηνο και το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη της έγκαιρης προγεννητικής διάγνωσης.31

Ο επιλεκτικός τερματισμός ενός δίδυμου παθολογικού εμβρύου που βρίσκεται κοντά στον τράχηλο έχει χειρότερα περιγεννητικά αποτελέσματα: αυξημένο κίνδυνο τοκετού πριν από τις 37 εβδομάδες και χαμηλότερο βάρος γέννησης, από το δίδυμο που βρίσκεται ψηλότερα. Επιπλέον, εάν η διαδικασία πραγματοποιηθεί στις 20 εβδομάδες ή αργότερα αυξάνεται μόνο ο κίνδυνος της πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων (PROM) ή του πρόωρου τοκετού (PD) από ότι αν εκτελεστεί πριν από τις 20 εβδομάδες. 32 Ωστόσο, επιλεκτικός τερματισμός πάσχοντος εμβρύου δίδυμης διχοριακής κύησης, επιχειρήθηκε επιτυχώς στις 32 εβδομάδες ή μετά και είχε ως αποτέλεσμα την γέννηση του υγιούς διδύμου σε διάστημα από 2 ημέρες έως 4 εβδομάδες μετά το πέρας της διαδικασίας καθώς και την γέννηση του τερματισμένου εμβρύου. 33 , 34

 1. Committee on Ethics. Multifetal pregnancy reduction and selective fetal termination. ACOG committee opinion. Number 94-April 1991. Int J Gynaecol 1992 Jun; 38(2): 140-2. PubMed | Wiley Online Library
 2. Berkowitz RL, Stone JL, Eddleman KA. One hundred consecutive cases of selective termination of an abnormal fetus in a multifetal gestation. Obstet Gynecol. 1997 Oct; 90 (4 Pt 1): 606-10. PubMed | Elsevier Science
 3. Taylor DM, Thum MY, Abdalla H. Dichorionic triamniotic triplet pregnancy with monozygotic twins discordant for trisomy 13 after preimplantation genetic screening: case report. Fertil Steril. 2008 Nov; 90(5): 2017. e5-9. PubMed | Fertility and Sterility
 4. Aberg A., Metelman F, Cantz M. et al. Cardiac puncture of fetus with Hurler’s disease avoiding abortion of unaffected co-twin. Lancet. 1978 Nov 4; 2 (8097): 990-1. PubMed | The Lancet
 5. Kerenyi T, Chitkara U. Selective birth in twin pregnancy with discordancy for Down’s syndrome. N Engl J Med. 1981 Jun 18; 304 (25): 1525-7. PubMed | Full Text NEJM
 6. Chou MM, Ho YP, Ho ES. Second trimester selective termination in a dizygotic twin pregnancy with discordancy for Down's syndrome: a case report. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 1998 Mar; 61(3): 159-63. PubMed
 7. Chang SD, Chao AS, Lai YM, et al. Interphase FISH--assisted second-trimester termination of a trisomy 21 fetus in an IVF-ET twin pregnancy. A case report. J Reprod Med. 2001 Dec; 46(12): 1063-6. PubMed
 8. Gibas LM, Grujic S, Barr MA, et al. A simple technique for obtaining high quality chromosome preparations from chorionic villus samples using FdU synchronization. Prenat Diagn. 1987 Jun; 7(5): 323-7. PubMed | Wiley Online Library
 9. Yu MT, Yu CY, Yu CX, et al. Improved methods of direct and cultured chromosome preparations from chorionic villous samples. Am J Hum Genet. 1986 Apr; 38(4): 576-81. PubMed | Full Text PMC
 10. De Catte L, Liebaers I, Foulon W, et al. Outcome of twin gestations after first trimester chorionic villus sampling. Obstet Gynecol. 2000 Nov; 96 (5 Pt 1): 714-20. PubMed | PDF
 11. Fosler L, Winters P, Jones KW, et al. Aneuploidy screening by non-invasive prenatal testing in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Apr; 49(4): 470-477. PubMed | Full Text PMC | Full Text ResearchGate
 12. Yu W, Lv Y, Yin S, et al. Screening of fetal chromosomal aneuploidy diseases using noninvasive prenatal testing in twin pregnancies. Expert Rev Mol Diagn. 2019 Feb; 19(2): 189-196. PubMed | Taylor & Francis Online
 13. Yang J, Qi Y, Hou Y, et al. Performance of non-invasive prenatal testing for trisomies 21 and 18 in twin pregnancies. Mol Cytogenet. 2018 Aug 22; 11: 47. PubMed | Full Text PMC | Full Text BMC
 14. Motevasselian M, Gargari SS, Younesi S, et al. Non-invasive prenatal test to screen common trisomies in twin pregnancies. Mol Cytogenet. 2020 Feb 5; 13: 5. PubMed | Full Text PMC | Full Text BMC
 15. Chitkara U, Berkowitz RL, Wilkins IA, et al. Selective second-trimester termination of the anomalous fetus in twin pregnancies. 1989 May; 73 (5 Pt 1): 690-4. Obstet Gynecol. PubMed
 16. Evans MI, Goldberg JD, Dommergues M, et al. Efficacy of second-trimester selective termination for fetal abnormalities: international collaborative experience among the world’s largest centers. J. Obstet Gynecol. 1994 Jul; 171 (1): 90-4. PubMed | Full Text AJOG
 17. Stewart KS, Johnson MP, Quintero RA, et al. Congenital abnormalities in twins: selective termination. Curr Opin Obstet Gynecol. 1997 Apr; 9(2): 136-9. PubMed
 18. Lipitz S, Peltz R, Achiron R, et al. Selective second-trimester termination of an abnormal fetus in twin pregnancies. J Perinatol. Jul-Aug 1997; 17(4): 301-4. PubMed
 19. Dorfman SA, Robins RM, Jewell WH, et al. Second trimester selective termination of a twin with ruptured membranes: elimination of fluid leakage and preservation of pregnancy. Fetal Diagn Ther. May-Jun 1995; 10(3): 186-8. PubMed | Karger
 20. Evans MI, Goldberg JD, Horenstein J, et al. Selective termination for structural, chromosomal, and mendelian anomalies: international experience. Am J Obstet Gynecol. 1999 Oct; 181 (4): 893-7. PubMed | Full Text AJOG
 21. Yaron Y, Johnson KD, Bryant-Greenwood PK, et al. Selective termination and elective reduction in twin pregnancies: 10 years experience at a single centre. Hum Reprod. 1998 Aug; 13(8): 2301-4. PubMed | Oxford Academic | PDF
 22. Alvarado EA, Pacheco RP, Alderete FG, et al. Selective termination in dichorionic twins discordant for congenital defect. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Mar; 161 (1): 8-11. PubMed | Full Text EJOG
 23. Eddleman KA, Stone JL, Lynch L, et al. Selective termination of anomalous fetuses in multifetal pregnancies: two hundred cases at a single center. Am J Obstet Gynecol. 2002 Nov; 187 (5): 1168-72. PubMed | Full Text AJOG
 24. Golbus MS, Cunningham N, Goldberg JD, et al. Selective termination of multiple gestations. Am J Med Genet. 1988 Oct; 31(2): 339-48. PubMed | Elsevier
 25. Heller RH, Palmer LS. Trisomy 21 in one of twin fetuses. Pediatrics. 1978 Jul; 62(1): 52-3. PubMed | Full Text Pediatrics
 26. Bush MC, Malone FD. Down syndrome screening in twins. Clin Perinatol. 2005 Jun; 32(2): 373-86. PubMed | Elsevier
 27. Bhide A, Thilaganathan B. What prenatal diagnosis should be offered in multiple pregnancy? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 Aug; 18(4): 531-42. PubMed | Elsevier
 28. Rustico MA, Baietti MG, Coviello D,et al. Managing twins discordant for fetal anomaly. Prenat Diagn. 2005 Sep; 25(9): 766-71. Pubmed | Wiley Online Library
 29. Hackney DN, Williams M, Landon MB, et al. Disseminated Intravascular Coagulation Following Selective Termination in a Twin Pregnancy. A Case Report. Fetal Diagn Ther. 2006; 21 (2: 228-31. PubMed | Karger
 30. Edozien LC, Mayers FN, Gowland MR. Difficulties and dilemmas in the management of congenital anomalies in twin pregnancy. Int J Clin Pract. Jul-Aug 1997; 51(5): 305-7. PubMed
 31. Picone O, Dommergues M. Strategies of antenatal diagnosis and management of pathologies related to multiple pregnancies. Gynecol Obstet Fertil. 2004 Feb; 32(2): 153-9. PubMed | Elsevier
 32. Lynch L, Berkowitz RL, Stone J, et al. Preterm delivery after selective termination in twin pregnancies. Obstet Gynecol. 1996 Mar; 87(3): 366-9. PubMed | Elsevier | Google Scholar
 33. Hern WM. Selective termination for fetal anomaly/genetic disorder in twin pregnancy at 32+ menstrual weeks. Report of four cases. Fetal Diagn Ther. May-Jun 2004; 19(3): 292-5. PubMed | Karger
 34. Vannerum M, Clouqueur E. Perinatal issues of biamniotic twin pregnancies depending on gestational ages of selective termination. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2019 Mar; 47(3): 281-285. PubMed | Elsevier

Μετρητής

Διαβάστηκε:
10700 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Παρασκευή, 22 Μαϊος 2015 21:12

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 13:25

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2023, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!
Πριν ξεκινήσετε, Cookies
Πρόκειται για μικρά αρχεία/εργαλεία που μας βοηθάνε να οργανώσουμε καλύτερα την περιήγηση στην σελίδα μας καθώς και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της σελίδας μας.