• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)

Περιγραφή

Πρόκειται για μια απλή και απόλυτα ασφαλή, έγκυρη και αξιόπιστη εξέταση για την εκτίμηση του κινδύνου της εμβρυϊκής ανευπλοειδίας που χρησιμοποιεί το ελεύθερο κυτταρικό DNA του εμβρύου (cffDNA) από το αίμα της μητέρας.

Ιστορική αναδρομή

Η δυνατότητα απομόνωσης εμβρυϊκών κυττάρων από το μητρικό αίμα προτάθηκε το 1969 από την Waltnowska και τους συνεργάτες της, οι οποίοι βρήκαν μεταφάσεις με φυλετικά χρωμοσώματα XY σε έγκυες γυναίκες που κυοφορούσαν άρρενα έμβρυα. Αργότερα, το 1989 ο Lo και οι συνεργάτες του, απέδειξαν την παρουσία του χρωμοσώματος Y στο αίμα εγκύων γυναικών οι οποίες κυοφορούσαν άρρενα έμβρυα. 1 Το 1991, ο Price και οι συνεργάτες του απομόνωσαν επιτυχώς εμβρυϊκούς ερυθροβλάστες στο μητρικό αίμα με κυτταρομετρία ροής και διέγνωσαν ένα έμβρυο με τρισωμία 18 και ένα άλλο με τρισωμία 21 χρησιμοποιώντας in situ υβριδισμό. 2 Μετέπειτα, η απομόνωση των εμβρυϊκών κυττάρων από το μητρικό αίμα με κυτταρομετρία ροής ακολουθούμενη από γενετική ανάλυση τεχνικές φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH) επέτρεψαν την ταυτόχρονη ανίχνευση χρωμοσωμάτων Χ, Υ, 13, 18 και 21 σε όλους τους πυρήνες των ερυθροβλαστών, στο ίδιο δείγμα. 3 Τα τελευταία χρόνια, η μέθοδος της απομόνωσης εμβρυϊκών κυττάρων έχει αντικατασταθεί από τον μαγνητικό διαχωρισμό με φορτισμένα σφαιρίδια που φέρουν το ειδικό αντίσωμα για την αναγνώριση αυτών των κυτταρικών σειρών.

Το 2011, η ανάλυση cell free fetal DNA έγινε κλινικά διαθέσιμη και το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και η Εταιρεία Εμβρυο-Μητρικής Ιατρικής συνέστησαν τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT) ως μέθοδο εκλογής στις γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμβρυικής ανευπλοειδίας. Ως πληθυσμός αυξημένου κινδύνου ορίστηκε: α) γυναίκες ηλικίας > των 35 ετών, β) έμβρυα με υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά αυξημένου κινδύνου ανευπλοειδίας, γ) γυναίκες με ιστορικό τρισωμίας και δ) γυναίκες με θετικά αποτελέσματα προγεννητικού ελέγχου πρώτου ή δεύτερου τριμήνου. 4

Ελεύθερο κυτταρικό DNA του εμβρύου

Το cfDNA του εμβρύου ανιχνεύεται στη μητρική κυκλοφορία πολύ νωρίς κατά την διάρκεια της κύησης και αποτελεί 3-13% του ολικού ελεύθερου μητρικού DNA μετά από τις 10 εβδομάδες της κύησης. 5 Αποτελείται κυρίως από μικρά θραύσματα DNA, 80% των οποίων έχουν μέγεθος < 200bp και αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό 3,4%-6,2% του συνολικού ελεύθερου DNA (cfDNA) στο πλάσμα της εγκύου. Πρόκειται δηλαδή για εμβρυϊκό γενετικό υλικό που κυκλοφορεί ελεύθερο στο μητρικό αίμα το οποίο κυρίως προέρχεται από την νέκρωση και την απόπτωση των συγκυτιοτροφοβλαστικών κυττάρων του πλακούντα. Η απόλυτη συγκέντρωση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA (cfDNA) στο περιφερικό αίμα της εγκύου αυξάνει σημαντικά με τη πρόοδο της κύησης, ενώ ο χρόνος παραμονής του στην μητρική κυκλοφορία μετά τη γέννηση είναι μόλις 16,3 λεπτά και ακολούθως εξαφανίζεται.

Δυνατότητες

Το NIPT προσφέρει την ανίχνευση των πιο συχνών αριθμητικών ανωμαλιών 13, 18, 21, των φυλετικών ανωμαλιών [σύνδρομο Turner (XO), σύνδρομο Klinefelter (XXY και XYY)] και προσδιορίζει το φύλο του εμβρύου. H διάγνωση του φύλου είναι εφικτή ήδη από την 7η εβδομάδα της κύησης με ακρίβεια και ειδικότητα που πλησιάζει το 100%. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (FNR) οφείλονται στην χαμηλή ευαισθησία της μεθόδου ανίχνευσης και την μικρή ποσότητα (cfDNA) στο δείγμα και μπορούν να αποφευχθούν με την ταυτόχρονη μελέτη δεικτών που επιβεβαιώνουν τη παρουσία cfDNA. Η επιμόλυνση του δείγματος είναι η κυριότερη αιτία ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που μπορούν εύκολα όμως να προληφθούν με την τήρηση αυστηρών κανόνων προστασίας από επιμολύνσεις.

Ο έλεγχος ρουτίνας για τις συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες 13, 18 και 21 με NIPT είναι εφικτός ήδη από τις 10 εβδομάδες και έχει χαμηλότερο ψευδώς θετικό ποσοστό (FPR) από ότι οι συνδυασμένες εξετάσεις (βιοχημικός έλεγχος και υπέρηχος 11-13W+6d), ωστόσο τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα απαιτούν επιβεβαίωση με CVS ή AMNIO. 6, 7 Ο NIPT δεν αξιολογεί τον κίνδυνο εμβρυϊκών ανωμαλιών όπως ελλείμματα του νευρικού σωλήνα και του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος. 8

Η σημασία του εμβρυϊκού κλάσματος (ff)

Το cfDNA του εμβρύου προέρχεται από την συγκυτιοτροφοβλάστη του πλακούντα και στο 0,1 % των κλινικών περιπτώσεων υπάρχει μωσαϊκισμός, δηλαδή παρουσία φυσιολογικών και παθολογικών κυτταρικών σειρών. 9 Το ff (fetal fraction) αντικατοπτρίζει την ποσότητα του cfDNA του εμβρύου που αναλογεί στη συνολική ποσότητα του κυκλοφορούντος cfDNA που απομονώνεται σε ένα δείγμα μητρικού αίματος. Επειδή το ff επηρεάζεται από ορισμένους παράγοντες είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν αυτοί οι παράμετροι για να κατανοηθεί επακριβώς η κλινική εφαρμογή του. Το ff επηρεάζεται: α) από το σωματικό βάρος της εγκύου, β) την φυλή, γ) την ηλικία της κύησης, δ) από τα χαρακτηριστικά της ανευπλοειδίας ε) εάν η σύλληψη είναι αυτόματος ή μετά από IVF και ε) από τον αριθμό των κυοφορούμενων εμβρύων. 10 , 11 Το μέσο ff ήταν 10,0% (7,8-13,0%) και μειώθηκε με την αύξηση του σωματικού βάρους της μητέρας από 11,7% στα 60 kg σε 3,9% στα 160 kg. Ήταν χαμηλότερο στις γυναίκες με προέλευση από την Αφρική και την Καραϊβική συγκριτικά με τις γυναίκες της Καυκάσιας φυλής και αυξήθηκε με το κεφαλουραίο μήκος (CRL), την πρωτεΐνη ορού του πλάσματος (PAPP-A), την ελεύθερη β-υπομονάδα της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (free β-hCG), το κάπνισμα και την παρουσία της τρισωμίας 21. 12 - 15 Το ff ήταν σημαντικά χαμηλότερο στις μονήρεις κυήσεις που προέκυψαν μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) έναντι εκείνων με αυτόματη σύλληψη. 16 Παρόλο που το ff είναι μεγαλύτερο στις δίδυμες κυήσεις λόγω μεγαλύτερης πλακουντιακής μάζας από ότι στις μονήρεις, 18.1% έναντι 13.4% 17, 18 εντούτοις το ff του κάθε διδύμου χωριστά είναι μικρότερο (9,05%) από εκείνο των μονήρων κυήσεων. 19 Γενικά η πολυπλοκότητα του ff στις δίδυμες κυήσεις δυνητικά μπορεί να συνδέεται με ένα αυξημένο ψευδώς θετικό ποσοστό NIPT.

Οι περιορισμοί του NIPT

Η δυσκολία πραγματοποίησης του NIPT οφείλεται: α) στη μικρή ποσότητα (cffDNA) στο αίμα της εγκύου, β) το πολύ μικρό ποσοστό (cffDNA) σε σχέση με το μητρικό, γ) στις ατομικές διαφορές στη συνολική συγκέντρωση ελεύθερου DNA στο πλάσμα και δ) στις ομοιότητες του εμβρυϊκού με το μητρικό γενετικό υλικό, αφού το έμβρυο κληρονομεί το μισό γενετικό υλικό από τη μητέρα. Η πιθανότητα αποτυχίας του NIPT κυμαίνεται συνολικά από 1%-8% και ποικίλλει ανάλογα με το εργαστήριο και την μέθοδο που χρησιμοποιείται. 20 - 22 Ο συνηθέστερος λόγος αποτυχίας ήταν το χαμηλό εμβρυϊκό κλάσμα (ff) < 3%. Η αδυναμία του εργαστηρίου στην απόδοση του αποτελέσματος της τρισωμία 21 ήταν 1,9%, για την τρισωμία 18, 8,0% και για την τρισωμία 13, 6,3%. 23 Η πιθανότητα αποτυχίας του NIPT στην δίδυμο κύηση ήταν 5,6%. 24 Σε άλλη μελέτη, το μέσο ff στις δίδυμες κυήσεις ήταν 8,0% (εύρος IQR, 6,0-10,4%) και ήταν μικρότερο από το ποσοστό 11,0% (IQR, 8,3-14,4%), P <0,0001) στις μονήρεις κυήσεις και η αποτυχία του NIPT μετά την πρώτη δειγματοληψία ήταν υψηλότερη (9,4% έναντι 2,9%, Ρ <0,0001) στις μονήρεις κυήσεις. 25 Μεγαλύτερος κίνδυνο αποτυχίας NIPT σημειώθηκε στις διχοριακές από ότι στις μονοχοριακές κυήσεις 11,3% και 4,9%, αντίστοιχα. 26

Τα ποσοστά αποτυχίας του NIPT ήταν υψηλότερα και η θετική προγνωστική αξία (PPV) χαμηλότερη για τις χρωμοσωμικές τρισωμίες: 13, 18, 21 και τις φυλετικές ανωμαλίες (SCA) στις κυήσεις που προήλθαν με IVF έναντι εκείνων με αυτόματη σύλληψη (5,2 έναντι 2.2% P < 0.001) και (28,6 έναντι 73,4%, P = 0,002), αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους παρόχους υγείας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του NIPT σε έγκυες γυναίκες που συλλάβουν με εξωσωματική γονιμοποίηση. 27

Αποτελεσματικότητα

Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση του 2015, τα ποσοστά ανίχνευσης (DR) και τα ψευδώς θετικά ποσοστά (FPR) του NIPT σε μονήρεις κυήσεις για τις συχνότερες τρισωμίες: 13, 18 και 21 ήταν: (91,0% και 0,13%), (96,3% και 0,13%) και (99,2% και 0,09%), αντίστοιχα. 28 Άλλες μελέτες ανέφεραν επίσης παρόμοια αποτελέσματα. 20 , 21 , 29 Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων που περιέγραψαν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (FNR) NIPT. 30 , 31 Χαμηλή ήταν η συνολική θετική προγνωστική αξία του NIPT στην ανίχνευση των φυλετικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών (SCA) 18/33 και ακόμη χαμηλότερη, στην ανίχνευση του συνδρόμου Turner (45, Χ) 5/17: 54,54% και 29,41%, αντίστοιχα. 32 , 33

Σε ποιους απευθύνεται

 1. σε κάθε έγκυο γυναίκα που κυοφορεί ένα έμβρυο, έχει σωματικό βάρος κάτω από 90 Kg και θέλει μία σίγουρη, ασφαλή και ακίνδυνη εξέταση προγεννητικού ελέγχου
 2. στις έγκυες γυναίκες με υψηλό ρίσκο ανευπλοειδίας, οι οποίες είχαν θετικό ορολογικό τεστ πρώτου τριμήνου και δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε επεμβατικό έλεγχο με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης
 3. στις RhD αρνητικές έγκυες γυναίκες για τον έλεγχο της Rhesus ευαισθητοποίησης.

Πότε γίνεται

Ο NIPT μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από την 10η έως την 32η εβδομάδα της κύησης, με αιμοληψία σε ειδικά φιαλίδια.

Τι χρειάζεται

10-20mLs αίματος της εγκύου που τοποθετούνται σε ειδικά σωληνάρια ανάλογα με το εργαστήριο. Πριν την αιμοληψία, το ζευγάρι ενημερώνεται για την διαδικασία και τις ιδιαιτερότητες του τεστ, συμπληρώνεται ειδικό παραπεμπτικό και ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεση της εγκύου.

Χρόνος απόδοσης αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα μέσα σε χρονικό διάστημα 7-10 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου στο 92%-99% των περιπτώσεων, με κατάλληλη αιμοληψία. Περίπου το 1%-8% των εγκύων που υποβλήθηκε σε NIPT δεν θα καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση αποτυχημένης δοκιμασίας τα περισσότερα εργαστήρια προσφέρουν την επανάληψη της εξέτασης δωρεάν. Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος κάποια εργαστήρια καλύπτουν το κόστος επιβεβαίωσης του αποτελέσματος με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακής λάχνης (CVS).

Ερμηνεία αποτελέσματος

Ορισμένα εργαστήρια αναφέρουν το αποτέλεσμα είτε ως "θετικό" είτε ως "αρνητικό". Σε κάποια άλλα εργαστήρια το αποτέλεσμα εκφράζεται ποσοτικά ως μία πιθανότητα αλλά και ως απλή αναφορά σε υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο για κάθε τρισωμία. Ένα αποτέλεσμα με αναφορά σε χαμηλό κίνδυνο υποδηλώνει πως η πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας είναι < από 1/10.000, δηλαδή 0,01% και ότι σε ποσοστό >99% το έμβρυο δεν έχει την συγκεκριμένη χρωμοσωμική ανωμαλία. Ένα αποτέλεσμα με αναφορά σε υψηλό κίνδυνο σημαίνει πως η πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας είναι μεγαλύτερη από 99%.

Στην πραγματικότητα η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών παρείχε μικρή αξία στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς τους επειδή η θετική προγνωστική αξία (positive predictive value: PPV) ήταν μικρή όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Chromosome AneuploidiesAge 25 - 40 years
Sensitive (%)Sensitive (%)PPV (%)PPV (%)
Trisomy 21 99,3 99,8 33 87
Trisomy 18 97,4 99,8 13 68
Trisomy 13 99,3 99,9 9 57
Sex chr. aneup 91 99,6 - -
American College of Obstetricians and Gynecologists 2015 8

Λόγω της σημασίας αυτών των δεδομένων για την παροχή ακριβών και κατανοητών πληροφοριών στους ασθενείς σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαλογής το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και η Εταιρεία Maternal-Fetal Medicine ενθάρρυναν όλα τα εργαστήρια να αναφέρουν αποτελέσματα με θετική και αρνητική προγνωστική αξία. 8

Στρατηγική διαχείρισης αποτελέσματος

Ο NIPT δεν υποκαθιστά την αξιοπιστία και τη διαγνωστική ακρίβεια του επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου με CVS ή AMNIO. Ο NIPT θα πρέπει να παρέχεται μετά από συμβουλευτική στην οποία θα πρέπει να ενημερώνεται η έγκυος ασθενής ότι πρόκειται για μια προγνωστική εξέταση η οποία παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση της τρισωμίας 21 ενώ συνάμα ελέγχει και τις άλλες πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 18 και 13. Στις περιπτώσεις θετικού αποτελέσματος (πχ. μεγάλη πιθανότητα για σύνδρομο Down), στόχος του επαγγελματία υγείας είναι να εξηγήσει στην έγκυο γυναίκα και την οικογένειά της τις πιθανότητες κυοφορίας ενός μωρού με χρωμοσωμικά προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητή η φύση αυτής της πάθησης, τα πιθανά μεταγεννητικά προβλήματα υγείας, η διανοητική του κατάσταση, οι δεξιότητες, το προσδόκιμο επιβίωσης. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουν τους κινδύνους αποβολής (0,1% για την αμνιοπαρακέντηση και 0,2% για την CVS) και τα οφέλη μιας επεμβατικής διαδικασίας ώστε με βάση της ιατρικές πληροφορίες να λάβουν τις προσωπικές τους αποφάσεις με τις οποίες μπορούν να ζήσουν μακροπρόθεσμα. 34 - 36

Οι επιλογές διαχείρισης της κύησης με αποτυχημένο αποτέλεσμα NIPT μετά την πρώτη δειγματοληψία συμπεριλάμβαναν: α) επανάληψη NIPT 76% (234/308), β) επεμβατικό έλεγχο 2,6% (8/308) ή γ) κανένας περαιτέρω έλεγχος 21,4% (66/308). Παρόμοια, οι επιλογές για γυναίκες με δεύτερο αποτυχημένο NIPT ήταν: α) επεμβατικός έλεγχος 8% (7/87) ή β) κανένας περαιτέρω έλεγχος 92% (80/87). 36 Σε ασθενείς με έναν ή δύο αποτυχημένους NIPT που θα προτιμούσαν να αποφύγουν περαιτέρω εξετάσεις εξαιτίας του σχετικού άγχους θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθεί λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος για την αναγνώριση χαρακτηριστικών που παραπέμπουν σε τρισωμία 18 και 13. 37

Στην καθημερινή κλινική πρακτική με βάση τα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, στις τρισωμίες 18 και 13, όχι όμως στην τρισωμία 21, το εμβρυϊκό κλάσμα είναι χαμηλότερο και ως εκ τούτου η συχνότητα μιας αποτυχημένης δοκιμασίας NIPT είναι υψηλότερη από ό, τι στις μονήρεις κυήσεις. Συνεπώς, οι κυήσεις με αποτυχημένη δοκιμασία NIPT πρέπει να θεωρηθεί ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τρισωμίας 18 και 13 και συνεπώς να υποβάλλονται σε επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο. 8 , 23

Διαθέσιμα τεστ στην Ελλάδα

MaterniT GENOME

Πρόκειται για ένα NIPT που ανινεύει χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ολόκληρο το γονιδίωμα του εμβρύου. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με διπλασιασμούς ή διαγραφές χρωμοσωμικού υλικού ≥ 7 Mb σε ολόκληρο το γονιδίωμα, και αναλύει επίσης επτά κλινικά σημαντικές μικροελλειπτικές περιοχές. Το MaterniT GENOME είναι διαθέσιμο μόνο σε μονήρης κυήσεις.

MaterniT21 PLUS

Το MaterniT21 της Sequenom Laboratories είναι το πρώτο NIPT Test που ανακαλύφθηκε και έχει δοκιμαστεί σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες. 38 Το MaterniT21 PLUS είναι από τα πιο διευρυμένα τεστ μη επεμβατικού ελέγχου και προσφέρει την ανάλυση των τρισωμιών 13, 18, 21, 16 και 22, ανίχνευση ανωμαλιών του φύλου (Σύνδρομο Turner, Klinefelter, XXX και XYY) αλλά και 8 μικροελλειπτικών συνδρόμων [1p36, Wolf-Hirschhorn (4p-), Cri-Du-Chat (5p-), Langer- Giedion (8q-), Jacobsen (11q-), Prader-Willi/Angelman (15q11.2), DiGeorge (22q11.2)]. Είναι το μόνο τεστ που μπορεί να ανιχνεύει τις παραπάνω ανωμαλίες και σε πολύδυμες κυήσεις.

verifiTM

Το verifyTM της illumina είναι από τα πιο αξιόπιστα τεστ μη επεμβατικού ελέγχου με εξαιρετικά αποτελέσματα ανίχνευσης της εμβρυϊκής ανευπλοειδίας στο γενικό μαιευτικό πληθυσμό. 39 Ο Futch και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν την κλινική εμπειρία του εργαστηρίου Illumina από 5974 κυήσεις υψηλού κινδύνου. 30 

Παρέχεται σε τρία πακέτα εξετάσεων. 1. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει την ανάλυση των συχνότερων χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου όπως τρισωμία 13, 18 και 21 καί τις ανωμαλίες στο χρωμόσωμα X και Υ, δηλαδή σύνδρομο Turner (ΧΟ), σύνδρομο Klinefelter (XXX), τριπλοειδία Χ (ΧΧΧ) και σύνδρομο Jacob' s (XYY).  Επίσης προσδιορίζεται το φύλο του εμβρύου. Κόστος 450 Ευρώ. 2. Ο διευρισμένος έλεγχος προσφέρεται σε δύο επιλογές: α) verifiTM Plus Autosome ανίχνευση αριθμητικών ανωμαλιών (μονοσωμίες, τρισωμίες, πολυπλοειδίες) στα χρομοσώματα 1-22, κόστος 590 Ευρώ και β) verifiTM Plus 6 Microdeletions. Ανίχνευση 6 μικροελλειπτικών συνδρόμων (1p36 deletion, Wolf-Hirschhorn (4p-), Cri-Du-Chat (5p-), Prader-Willi/Angelman (15q11.2), DiGeorge (22q11.2)), κόστος 590 Ευρώ. 3. Ο πλήρης έλεγχος verifyTM συμπεριλαμβάνει τον χρωμοσωμικό έλεγχο σε ολόκληρο το γονιδίωμα του εμβρύου (βασικός έλεγχος & τα δύο πακέτα του διευρυσμένου ελέγχου), κόστος 700 Ευρώ. Σε δίδυμες κυήσεις γίνεται έλεγχος για αποκλεισμό τρισωμίας 13 (σύνδρομο Patau), τρισωμίας 18 (σύνδρομο Edwards), τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down), Turner (ΧΟ), σύνδρομο Klinefelter (XXX), τριπλοειδία Χ (ΧΧΧ). Κόστος 450 Ευρώ.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τα εργαστήρια της Illumina καλύπτουν το κόστος επιβεβαίωσης του αποτελέσματος με αμνιοπαρακέντηση, δηλαδή επιστρέφουν στον πελάτη 300 Ευρώ (το κόστος της αμνιοπαρακέντησης) και αναλαμβάνουν την χωρίς χρέωση ταυτοποίηση του NIPT σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης του αμνιακού υγρού.

Harmony

Το HarmonyTM Prenatal test της εταιρείας Ariosa, είναι από τα πιο διαδεδομένα τεστ παγκοσμίως κυρίως λόγω των πολυάριθμων κλινικών μελετών στις οποίες έχει συμμετάσχει ο Prof Κύπρος Νικολαϊδης. Με το Harmony ανιχνεύονται τα σύνδρομα Down (τρισωμία 21), Edwards (τρισωμία 18) και Patau (τρισωμία 13), αλλά και χρωμοσωμικές ανωμαλίες του φύλου (σύνδρομα Turner, Klinefelter, XXX και XYY). Σε δίδυμες κυήσεις γίνεται έλεγχος μόνο των χρωμοσωμάτων 13, 18 και 21 καθώς και η παρουσία ή όχι χρωμοσώματος Υ.

Tranquility

Το Tranquility είναι το πρώτο μη επεμβατικό τεστ που φέρει το σήμα CE (CE-IVD: Πιστοποίηση CE για εργαστηριακές διαγνωστικές μεθόδους) για τις τρισωμίες 13, 18 και 21 και το οποίο ανιχνεύει επίσης τις φυλετικές ανευπλοειδίες (σύνδρομα Turner, Klinefelter, XXX και XYY), το φύλο του εμβρύου και 5 μικροελλειπτικά σύνδρομα (2q33.1, Cri-Du-Chat (5p-), Prader-Willi/Angelman (15q11.2), DiGeorge (22q11.2)). Η ανάλυση πραγματοποιείται στο εργαστήριο Genoma στη Γενεύη. Σε δίδυμες κυήσεις γίνεται έλεγχος μόνο των χρωμοσωμάτων 13,18 και 21 καθώς και η παρουσία ή όχι χρωμοσώματος Υ. Διευρυμένος έλεγχος (χρωμοσώματα 13, 18, 21, Χ και Υ και 3 μικροελλειπτικά σύνδρομα).

Veracity

Η NIPD Genetics, με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, το οποίο με την τεχνική αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing) έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στη διάγνωση των τρισωμιών 13, 18 και 21 και το εμβρυϊκό φύλο. Πέρα από αυτά ελέγχονται οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες του φύλου (Turner syndrome, Triple X syndrome, Klinefelter syndrome, Jacobs syndrome, XXYY syndrome) και 4 μικροελλειπτικά σύνδρομα (DiGeorge, 1p36 deletion syndrome, Smith-Magenis syndrome, Wolf-Hirschhorn syndrome).

PrenaTest®

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος PrenaTest® από το μητρικό αίμα, είναι ένα screening test  που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις γυναίκες από την 9η εβδομάδα της κύησης με φυσιολογική σύλληψη. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση με μονήρη κύηση, σε δίδυμες κυήσεις αλλά και σε μονήρεις κυήσεις που έχουν επιτευχθεί  με δότρια ωαρίου, με σκοπό τον εντοπισμό των εμβρύων υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ανευπλοειδιών (μονοσωμιών και τρισωμιών) σε όλα τα χρωμοσώματα από το 1 έως το 22 καθώς και στα φυλετικά Χ και Υ. 40 Di George (11% ff).

Η ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου για τον αποκλεισμό της τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down), της τρισωμίας 18 (σύνδρομο Edwards) και της τρισωμίας 13 (σύνδρομο Patau) είναι  >99.9% για τις μονήρεις κυήσεις ενώ η PPV (Positive Predictor Value) για το σύνδρομο Down είναι >99%.

Η Θετική Προγνωστική Αξία (PPV) είναι η πιθανότητα που έχει ένας ασθενής με θετικό αποτέλεσμα να έχει πραγματικά αυτή την ασθένεια και έχει καλύτερη συσχέτιση από τη ειδικότητα και την ευαισθησία όταν γίνεται ομαδικός έλεγχος πληθυσμού (screening). Το PrenaTest® στην βασική επιλογή για τη ανίχνευση τρισωμιών 13, 18, 21 και φυλετικών ανευπλοειδιών στα χρωμοσώματα X και Υ έχει την υψηλότερη Θετική Προγνωστική Αξία (PPV) με >95%, ενώ χρειάζεται μόλις 1% εμβρυϊκό DNA για να ολοκληρώσει την ανάλυση, μειώνοντας σημαντικά τις επαναληπτικές εξετάσεις και κατ' επέκταση και την αγωνία των ζευγαριών. Σημαντικό ρόλο για τον ξεκάθαρο υπολογισμό όλων των στατιστικών αποτελεσμάτων έχει η απάντηση, η οποία χρησιμοποιεί z score με ερμηνεία ενδείξεων θετικών ή αρνητικών για τις ελεγχόμενες ανευπλοειδίες.

 Σε περιπτώσεις που το εμβρυϊκό DNA αντιπροσωπεύεται στο μητρικό αίμα σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό <1% τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν μπορούν να αξιολογηθούν.  Σε αυτές τις περιπτώσεις  επαναλαμβάνεται ο έλεγχος με νέο δείγμα. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή που αφορά μόνο την εξέταση για το σύνδρομο Down και γίνεται με την τεχνική της qPCR (παγκόσμια πατέντα της Eurofin LifeCodexx) όπου αρκεί 0.01% εμβρυϊκό DNA για την ανάλυση με PPV >99%.

Το PrenaTest πραγματοποιείται στο ιατρείο μας. Παραλαβή δειγμάτων καθημερινά κατόπιν συνεννόησης

 

 1. Lo YM, Patel P, Wainscoat JS, et al. Prenatal Sex Determination by DNA Amplification From Maternal Peripheral Blood. Lancet. 1989, Dec (8676): 1363-5. PubMed | The Lancet
 2. Price JO, Elias S, Wachtel SS, et al. Prenatal Diagnosis With Fetal Cells Isolated From Maternal Blood by Multiparameter Flow Cytometry. Am J Obstet Gynecol. 1991 Dec; 165 (6 Pt 1) : 1731-7. PubMed | Full Text AJOG
 3. Bischoff FZ, Lewis DE, Nguyen DD, et al. Prenatal Diagnosis With Use of Fetal Cells Isolated From Maternal Blood: Five-Color Fluorescent in Situ Hybridization Analysis on Flow-Sorted Cells for Chromosomes X, Y, 13, 18, and 21. Am J Obstet Gynecol. 1998 Jul; 179 (1): 203-9. PubMed | Full Text AJOG
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics. Committee Opinion No. 545: Noninvasive Prenatal Testing for Fetal Aneuploidy. Obstet Gynecol. 2012 Dec; 120 (6): 1532-4. PubMed | Wolters Kluwer
 5. Simpson JL, Elias S. Isolating Fetal Cells in Maternal Circulation for Prenatal Diagnosis. Prenat Diagn. 1994 Dec; 14 (13): 1229-42. PubMed | Wiley Online Library
 6. Gil MM, Quezada MS, Bregant B, et al. Implementation of maternal blood cell‐free DNA testing in early screening for aneuploidies. Ultrasound in Obst & Gynecol. 2013; 42: 34–40. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 7. Wang SJ, Gao ZY, Lu YP, et al. Value of detection of cell-free fetal DNA in maternal plasma in the prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2012 Nov; 47(11): 808-12. PubMed | Google Scholar
 8. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion No. 640: Cell-Free DNA Screening For Fetal Aneuploidy. Obstet Gynecol. 2015 Sep; 126 (3): e31-7. PubMed | Wolters Kluwer
 9. Taglauer ES, Wilkins-Haug L, Bianchi DW. Review: Cell-Free Fetal DNA in the Maternal Circulation as an Indication of Placental Health and Disease. 2014 Feb; 35:64-8 PubMed | Full Text PMC | Elsevier
 10. Dar P, Curnow KJ, Gross SJ, et al. Clinical experience and follow-up with large scale single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal aneuploidy testing. Am J Obstet Gynecol. 2014 Nov; 211: 527. PubMed | Full Text AJOG
 11. Hou Y, Yang J, Qi Y, et al. Factors Affecting Cell-Free DNA Fetal Fraction: Statistical Analysis of 13,661 Maternal Plasmas for Non-Invasive Prenatal Screening. Hum Genomics. 2019 Dec; 13 (1): 62. PubMed | Full Text PMC | Full Text BMC
 12. Ashoor G, Poon L, Syngelaki A, et al. Fetal Fraction in Maternal Plasma Cell-Free DNA at 11-13 Weeks' Gestation: Effect of Maternal and Fetal Factors. Fetal Diagn Ther. 2012 June; 31 (4): 237-43. PubMed | Karger
 13. Ashoor G, Syngelaki A, Poon LC, et al. Fetal fraction in maternal plasma cell-free DNA at 11-13 weeks’ gestation: relation to maternal and fetal characteristics. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jan; 41: 26–32. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 14. Poon LC, Musci T, Song K, et al. Maternal plasma cell‐free fetal and maternal DNA at 11–13 weeks' gestation: relation to fetal and maternal characteristics and pregnancy outcomes. Fetal Diagn Ther. 2013; 33: 215–223. PubMed | Karger | PDF
 15. Palomaki GE, Kloza EM, Lambert-Messerlian GM, et al. DNA sequencing of maternal plasma to detect Down syndrome: an international clinical validation study. Genet Med. 2011 Nov;13 (11): 913–20. PubMed | Ovid
 16. Zhou Y, Zhu Z , Gao Y, et al. Effects of Maternal and Fetal Characteristics on Cell-Free Fetal DNA Fraction in Maternal Plasma. Reprod Sci. 2015 Nov; 22 (11): 1429-35. PubMed | SpingerLink
 17. Attilakos G, Maddocks DG, Davies T, et al. Quantification of free fetal DNA in multiple pregnancies and relationship with chorionicity. Prenat Diagn. 2011 Oct; 31(10): 967-72. PubMed | Wiley Online Library | Google Scholar
 18. Canick JA, Kloza EM, Lambert‐Messerlian GM, et al. DNA sequencing of maternal plasma to identify Down syndrome and other trisomies in multiple gestations. Prenat Diagn. 2012 Aug; 32(8): 730-4. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 19. del Mar Gil M, Quezada MS, Bregant B, et al. Cell‐free DNA analysis for trisomy risk assessment in first‐trimester twin pregnancies. Fetal Diagn Ther. 2014; 35(3): 204-11. PubMed | Karger
 20. Nicolaides KH, Syngelaki A, Ashoor G, et al. Noninvasive prenatal testing for fetal trisomies in a routinely screened first-trimester population. Am J Obstet Gynecol 2012 Nov; 207:374. PubMed | Full Text AJOG
 21. Zhang H, Gao Y, Jiang F, et al. Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146 958 pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 May; Volume 45 (5), p 530–538. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 22. Bianchi DW, Parsa S, Bhatt S, et al. Fetal sex chromosome testing by maternal plasma DNA sequencing: clinical laboratory experience and biology. Obstet Gynecol 2015; 125: 375–82. PubMed | Wolters Kluwer | Google Scholar
 23. Pergament E, Cuckle H, Zimmermann B, et al. Single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal screening in a high-risk and low-risk cohort. Obstet Gynecol. 2014 Aug; 124: 210–8. PubMed | Full Text PMC | Wolters Kluwer | Google Scholar
 24. Bevilacqua E, Gil MM, Nicolaides KH, et al. Performance of screening for aneuploidies by cell‐free DNA analysis of maternal blood in twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan; 45: 61–66. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 25. Sarno L, Revello R, Hanson E, et al. Prospective First-Trimester Screening for Trisomies by Cell-Free DNA Testing of Maternal Blood in Twin Pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jun; 47 (6): 705-11. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 26. Galeva S, Gil MM, Konstantinidou L, et al. First-trimester Screening for Trisomies by cfDNA Testing of Maternal Blood in Singleton and Twin Pregnancies: Factors Affecting Test Failure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019 Jun; 53 (6): 804-809. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 27. Lee TJ, Rolnik DL, Menezes MA, et al. Cell-free Fetal DNA Testing in Singleton IVF Conceptions. Hum Reprod. 2018 Apr; 33 (4): 572-578. PubMed | Oxford Academic | PDF
 28. Gil MM, Quezada MS, Revello R, et al. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for fetal aneuploidies: updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Mar; 45: 249–266. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 29. Norton ME, Jacobsson B, Swamy GK, et al. Cell-free DNA analysis for noninvasive examination of trisomy. N Engl J Med. 2015 Apr; 372: 1589–1597. PubMed | Full Text NEJM | UC San Diego
 30. Futch T, Spinosa J, Bhatt S, et al. Initial clinical laboratory experience in noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidy from maternal plasma DNA samples. Prenat Diagn. 2013 Jun; 33: 569-574. PubMed | Full Text PMC | Wiley Online Library | PDF
 31. Wang Y, Zhu J, Chen Y, et al. Two cases of placental T21 mosaicism: challenging the detection limits of non-invasive prenatal testing. Prenat Diagn. 2013 Dec; 33: 1207-1210. PubMed | Wiley Online Library
 32. Zhang B, Lu BY, Yu B, et al. Noninvasive prenatal screening for fetal common sex chromosome aneuploidies from maternal blood. J Int Med Res. 2017 Apr; 45(2): 621–630. PubMed | Full Text PMC | SAGE Journals | PDF
 33. Porreco RP, Garite T, Maurel K, et al. Noninvasive Prenatal Screening for Fetal Trisomies 21, 18, 13 and the Common Sex Chromosome Aneuploidies From Maternal Blood Using Massively Parallel Genomic Sequencing of DNA. Am J Obstet Gynecol. 2014; 211 (4), 365. PubMed | Full Text AJOG
 34. Hodgson JM, Gillam LH, Sahhar MA, et al. "Testing Times, Challenging Choices": An Australian Study of Prenatal Genetic Counseling. Genet Couns. 2010 Feb; 19 (1): 22-37. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 35. Akolekar R, Beta J, Picciarelli G, et al. Procedure-related Risk of Miscarriage Following Amniocentesis and Chorionic Villus Sampling: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan; 45 (1): 16-26. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 36. Clarke AJ, Wallgren-Pettersson C. Ethics in Genetic Counselling. Community Genet. 2019 Jan; 10 (1): 3-33. PubMed | Full Text PMC | SpringerLink
 37. Revello R, Sarno L, Ispas A, et al. Screening for trisomies by cell‐free DNA testing of maternal blood: consequences of a failed result. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jun; 47 (6): 698-704. PubMed | Wiley Online Library | PDF
 38. McCullough RM, Almasri EA, Guan X, et al. Non‐invasive prenatal chromosomal aneuploidy testing–clinical experience: 100,000 clinical samples. 2014 Oct; 9 (10): PubMed | Full Text PMC | PLOS ONE
 39. Taneja PA, Snyder HL, de Feo E, et al. Noninvasive Prenatal Testing in the General Obstetric Population: Clinical Performance and Counseling Considerations in Over 85 000 Cases. Prenat Diagn. 2016 Mar; 36 (3): 237-43. PubMed | Full Text PMC | Wiley Online Library | PDF
 40. Scott F, Bonifacio M, Sandow R, et al. Rare Autosomal Trisomies: Important and Not So Rare. Prenat Diagn. 2018 Sep; 38 (10): 765-77. PubMed | Wiley Online Library | PDF

Μετρητής

Διαβάστηκε:
40515 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015 12:27

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 16:17

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2015 - 2021, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!